Disclaimer

HomeInformatieDisclaimer
Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Van Oeveren Accountants is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich te realiseren dat de links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Van Oeveren Accountants. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Van Oeveren Accountants niet aansprakelijk.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Van Oeveren Accountants.

Nieuwsberichten

Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten.