Nieuws & Tips

HomeNieuwsbrieven voor het MKBMKB-Nieuwsbrief Juni 2017

MKB-Nieuwsbrief Juni 2017

  • Gepubliceerd op
  1. Kantoornieuws
  2. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer
  3. Meer duidelijkheid betreft btw-heffing privégebruik auto van de zaak
  4. Salaris dga: wanneer meer of minder dan het gebruikelijk loon
  5. Nieuws per doelgroep

1. Kantoornieuws

Exact Cloud Award 2017

Wij zijn supertrots dat wij zijn genomineerd voor de Exact Cloud Award 2017. DE verkiezing voor accountants- en administratiekantoren die voorop lopen met digitalisering, robotisering, cloud toepassingen, innovatie en samenwerking met klanten.

De vakjury heeft uit alle uitzendingen de 15 genomineerden gekozen. De nominatie bewijst dat van Oeveren Accountants bij de Top 15 moderne accountantskantoren van Nederland zit. Een geweldige prestatie van ons team!

Nu is het aan u om van Oeveren Accountants naar de top 6 te stemmen!
Stemmen kan tot 31 juli. De top 6 mag zich presenteren aan de vakjury. Tijdens Exact Live 2017 op 15 november in de Jaarbeurs te Utrecht wordt de winnaar bekend gemaakt.

Stem hier op van Oeveren Accountants

Nog geen klant, maar wel benieuwd naar onze oplossingen?
Mail of bel en wij gaan graag in gesprek met u!

naar boven


2. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer

Heeft u pensioen in eigen beheer en kiest u voor afkoop hiervan in 2017, 2018 of 2019, maar heeft u ook nog een stamrecht in de bv? Die stamrechtverplichting kan zorgen voor een kink in de kabel. Afkoop is dan namelijk niet altijd mogelijk.

Nu het opbouwen van pensioen in eigen beheer ten einde komt, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wenst te gaan doen. U heeft drie opties: afkopen, omzetten of het pensioen in eigen beheer zonder verdere opbouw ongewijzigd laten. Kiest u voor afkoop dan kan dit tot uiterlijk 31 december 2019. Daarbij heeft u recht op een belastingkorting. Koopt u af in 2017, dan krijgt u een belastingkorting van 34,5%. In 2018 is dit 25% en in 2019 bedraagt de belastingkorting 19,5%.

Let op!
De belastingkorting wordt verleend op de fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op 31 december 2015. Waardestijgingen na die datum zijn volledig belast.

Stamrecht
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, dan is het oppassen geblazen. Staat deze stamrechtverplichting nog op de balans van de bv, dan kunt u in geval van onderdekking niet kiezen voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer.

Let op!
Van onderdekking is sprake als uw bv niet voldoende middelen heeft om zowel de pensioen- als de loonstamrechtverplichting volledig na te komen.

Geen afkoop
Bij meerdere verplichtingen (zoals pensioen- en loonstamrechtverplichting) en onderdekking moeten de beschikbare middelen binnen uw bv evenredig worden toegedeeld aan deze verschillende verplichtingen. Wordt in zo’n geval het geld ingezet voor de afkoop van uw pensioen in eigen beheer, dan tast dit de dekking voor het loonstamrecht onevenredig aan. In feite is dan sprake van het (gedeeltelijk) afkopen of prijsgeven van het loonstamrecht met als gevolg dat dit stamrecht voor de waarde in het economisch verkeer volledig wordt belast. Bovendien bent u ook nog eens 20% revisierente verschuldigd. Het volledig afkopen van uw pensioen in eigen beheer is dus niet mogelijk zonder fiscale gevolgen voor uw loonstamrecht.

Een gedeeltelijke afkoop van uw pensioenaanspraak is wettelijk echter ook niet toegestaan. Ook dan moet u direct belasting betalen en wel over de waarde in het economisch verkeer van uw pensioenaanspraak en bent u 20% revisierente verschuldigd.

Conclusie is dan ook dat u bij onderdekking en de aanwezigheid van een stamrecht in de bv, niet kunt kiezen voor afkoop.

Heeft u een stamrecht in de bv? Wij adviseren u graag voor een weloverwogen beslissing.

naar boven


3. Meer duidelijkheid betreft btw-heffing privégebruik auto van de zaak

De Hoge Raad heeft op vrijdag 21 april 2017 uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de btw-heffing voor het privégebruik van de auto van de zaak. De Belastingdienst bestudeert op dit moment de uitkomst.

Bezwaar btw privégebruik auto
Al enige jaren staat de jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak ter discussie. Sinds 2011 heeft de Belastingdienst circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen tegen de aangegeven btw over het privégebruik van de zakelijke auto. Het merendeel van deze bezwaarschriften is inmiddels aangewezen als massaal bezwaar.

Uitspraak
In vier proefprocedures met belangrijke vragen over deze btw-correctie voor het privégebruik, heeft de Hoge Raad nu uitspraak gedaan. Zo heeft zij onder andere aangegeven dat er geen ongerechtvaardigd verschil is in de behandeling tussen leaseauto’s en auto’s die de ondernemer in eigendom heeft, omdat in beide gevallen over het privégebruik btw is verschuldigd.

De Hoge Raad heeft in twee van de vier proefprocedures alle klachten ongegrond verklaard. De andere twee zaken zijn verwezen naar Hof Den Bosch. Dat hof moet de omvang van het privégebruik van de auto’s in deze zaken nog onderzoeken.
Beraad
De Belastingdienst heeft inmiddels kennisgenomen van de uitspraken. Deze worden nu bestudeerd en er zal worden gekeken naar de eventuele gevolgen voor de bezwaarschriften die zijn aangewezen als massaal bezwaar. Mogelijk volgt op korte termijn een collectieve uitspraak vanuit de Belastingdienst op deze bezwaarschriften. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.

naar boven


4. Salaris dga: wanneer meer of minder dan het gebruikelijk loon

Als dga van een bv moet u zichzelf een gebruikelijk loon toekennen van minstens € 45.000 in 2017. Stelt de inspecteur dit hoger vast, let er dan op dat hij wel de doelmatigheidsmarge toepast, anders doet u zichzelf tekort.

Waarom gebruikelijk loon?
Als u als dga financiën aan uw bv wilt onttrekken, kan dit als salaris, ofwel gebruikelijk loon, of als dividend. Dividend uitkeren is vaak fiscaal aantrekkelijker dan loon uitbetalen, maar je moet aan veel voorwaarden voldoen. In de praktijk is dat dus niet altijd haalbaar. In het verleden zagen veel dga’s nog wel eens af van een salaris of betaalden zij zich een laag salaris om dit vervolgens aan te vullen met een dividenduitkering. Dat mag allang niet meer.

Gebruikelijk loon
Als dga dient u zich daarom ieder jaar een gebruikelijk loon toe te kennen. Over dit salaris betaalt u progressief belasting in box 1. Het loon is het salaris dat u bij een onafhankelijke derde zou kunnen verdienen, maar moet dit jaar minstens € 45.000 bedragen. Het gebruikelijk loon mag ook niet minder zijn dan het salaris van uw best verdienende werknemer.

Salaris bij derde
Als de inspecteur van mening is dat u bij een derde meer kunt verdienen dan € 45.000, rust op hem de bewijslast dit aannemelijk te maken. Hij kan dit doen aan de hand van een vergelijkbare dienstbetrekking. Hij dient echter wel rekening te houden met de zogenaamde doelmatigheidsmarge.

Doelmatigheidsmarge
De doelmatigheidsmarge is vastgesteld op 25% en is bedoeld om gesteggel over geringe afwijkingen te voorkomen. Stelt de inspecteur bijvoorbeeld dat u bij een ander een salaris van € 80.000 per jaar zou kunnen verdienen, dan mag hij uw gebruikelijk loon vaststellen op maximaal € 60.000 (€ 80.000 -/- 25% x € 80.000).

Lager gebruikelijk loon?
U mag ook een lager gebruikelijk loon bepleiten als dit naar uw mening redelijk is. De bewijslast ligt dan bij u. Zou uw best betaalde werknemer meer dan 75% verdienen van wat u bij een derde in een vergelijkbare functie betaald krijgt, dan mag u uitgaan van deze 75%. Dat geldt ook als u vindt dat wat u bij een derde kunt verdienen, minder is dan € 45.000. U mag dan van dit lagere bedrag uitgaan, mits u het kunt bewijzen.
naar boven


Nieuws per doelgroep

Bent u op zoek naar informatie die specifiek op uw situatie als ondernemer is toegespitst? Kijk dan in de lijst hieronder bij uw specifieke interesse.


43426f42-f75a-4df5-8221-d4c55406a842.jpgBV

Bekijk al het nieuws voor BV


7a2d0aa6-63fc-4dbf-a8fe-2e497b0ce4ee.jpgDGA

Bekijk al het nieuws voor DGA


cf675b92-a0b7-4e31-aa70-08ade3018586.jpgFamiliebedrijf

Bekijk al het nieuws voor Familiebedrijf


3439c89d-abaa-4425-af92-614c2124d7ab.jpgOndernemer en ZZP-er

Bekijk al het nieuws voor Ondernemer & ZZP-er


372e354d-3688-4f99-9b9c-f221217317cf.jpgPrivé

Bekijk al het nieuws voor Privé


07669773-a163-4677-8afb-1ea7a608d691.jpgWerkgever

Bekijk al het nieuws voor Werkgever


naar boven


Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.