Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBBehoort uw pand tot uw privé- of ondernemingsvermogen?

Behoort uw pand tot uw privé- of ondernemingsvermogen?

 • Gepubliceerd op

Heeft u een pand in gebruik dan is het de vraag of u dit pand zakelijk of privé gebruikt. Hieronder worden de mogelijkheden aangegeven.

U kunt te maken hebben met één van de volgende situaties:

 1. U gebruikt het pand uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor uw onderneming (dit betekent voor 90% of meer). Dit pand behoort tot het verplichte ondernemingsvermogen en moet dus verplicht op uw balans.
 2. U gebruikt het pand uitsluitend of nagenoeg uitsluitend privé (dit betekent voor 90% of meer).
  Dit pand behoort tot het verplichte privévermogen en mag dus niet op uw balans worden opgenomen.
 3. Het pand betreft een woon-bedrijfspand dat niet gesplitst is (dat wil zeggen dat het woongedeelte geen aparte ingang heeft). Dit pand behoort- als het ene gedeelte niet te veel overheerst ten opzichte van het andere gedeelte – tot het keuzevermogen.
  U heeft dan de volgende drie mogelijkheden:
  → u rekent het volledige pand tot uw ondernemingsvermogen;
  → u rekent het volledige pand tot uw privévermogen of;
  → u neemt het deel dat toe te rekenen is aan de onderneming op uw balans op en het privédeel houdt u privé.
 4. Het pand betreft een woon-bedrijfspand dat wel gesplitst is (dat wil zeggen dat zowel het woon- als het bedrijfsgedeelte een aparte ingang heeft). In deze situatie moet het bedrijfsgedeelte verplicht op de balans en behoort het woongedeelte tot het keuzevermogen.

Privé- of ondernemingsvermogen?

Hieronder wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het toerekenen van uw pand aan het ondernemings- dan wel aan het privévermogen.

Stel dat u het pand tot uw ondernemingsvermogen rekent en het stijgt in waarde. Die waardestijging wordt gezien als winst uit uw onderneming. Daar staat wel tegenover dat u kunt afschrijven op het pand en dat de onderhoudskosten aftrekbaar zijn. Behoort het pand tot uw privévermogen niet zijnde uw eigen woning, dan moet u ieder jaar de gemiddelde waarde van het pand opgeven als vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting.

Let op!
U moet uw keuze direct bij de start van uw onderneming of de aanschaf van het pand maken. U geeft uw keuze aan door het pand op te nemen op uw balans in de jaarstukken die u meestuurt met uw aangifte inkomstenbelasting.