Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBWelke fiscale ondernemingsregelingen zijn van toepassing bij een terbeschikkingstelling?

Welke fiscale ondernemingsregelingen zijn van toepassing bij een terbeschikkingstelling?

 • Gepubliceerd op

Terbeschikkingstelling (“tbs”)
Heeft u een rentedragende lening verstrekt aan uw eigen BV? Of stelt u bijvoorbeeld een pand ter beschikking aan uw eigen BV? U kwalificeert dan als tbs-genieter en de opbrengsten hieruit moeten in uw aangifte worden verantwoord in Box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Wist u dat dit resultaat wordt bepaald alsof het gaat om een onderneming? U komt dus in aanmerking voor enkele fiscale regelingen uit de ondernemingssfeer. Hieronder volgt een overzicht van de fiscale regelingen waar u als tbs-genieter wel en waar u niet voor in aanmerking kan komen.

Overzicht fiscale regelingen

Wel van toepassing bij tbs

 • Totale winstbegrip
 • Opstellen balans + resultatenrekening
 • Beperking aftrekbare kosten
 • Goed koopmansgebruik
 • Afschrijven op bedrijfsmiddelen
 • Staking
 • Herinvesterings-en kostenegalisatiereserve
 • Tbs-vrijstelling 12%

Niet van toepassing bij tbs

 • Willekeurige afschrijvingen
 • Investeringsaftrek
 • Bosbouw- en landbouwvrijstelling
 • Zelfstandigenaftrek/meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek
 • Fiscale oudedagsreserve
 • MKB-winstvrijstelling 12%

Voorbeeld
Het bovenstaande schema wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld:
De heer X bezit 50% van de aandelen in BV X. De heer X bezit een pand in privé. Hij verhuurt dit pand voor een zakelijke huurprijs van € 40.000 per jaar aan de BV. De afschrijving op het pand bedraagt € 2.000. Op het pand rust een hypothecaire lening van € 200.000. Hierover is per jaar € 10.000 rente verschuldigd. Aan verzekeringen en lasten betaald de heer X € 4.000. Tevens heeft de heer X € 3.500 aan onderhoudskosten.

De heer X geeft in Box 1 het volgende aan als resultaat uit overige werkzaamheden:

Huuropbrengst: € 40.000
Afschrijving – € 2000
Hypotheekrente – € 10.000
Verzekeringen en lasten – € 4000
Onderhoudskosten – € 3.500
Opbrengsten € 20.500
TBS-vrijstelling 12 % van € 20.500 =  € 2.460 –  € 2.460
Belast in Box 1 € 18.040


Let op!
Zorg ervoor dat u in uw administratie niet alleen rekening houdt met uw opbrengsten uit het ter beschikkingstellen van vermogen maar ook met uw kosten!

vanoeverenaccountants.nl gebruikt alleen (geanonimiseerde) analytische cookies en functionele cookies. Geen cookies van derden. Lees onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close