Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBPensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

  • Gepubliceerd op

Een DGA kan zijn pensioen onder voorwaarden bij de eigen BV in eigen beheer opbouwen. Door uzelf nog dit jaar pensioenrechten toe te kennen kunt u de belastbare winst van de BV over 2003 (fors) verlagen. De jaardotatie kunt u tezamen met de inhaaldotatie over reeds verstreken jaren ineens ten laste van het resultaat brengen. Om de waarde zo hoog mogelijk vast te stellen is het van belang de pensioenverplichtingen op basis van premie bij indiensttreding te waarderen. Dit is alleen mogelijk voor pensioenverplichtingen die per 31 december 2003 zo zijn gewaardeerd. Een en ander dient uiteraard schriftelijk te worden vastgelegd.