Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBPremie bijdrage Zorgverzekeringswet 2017 omlaag

Premie bijdrage Zorgverzekeringswet 2017 omlaag

  • Gepubliceerd op

Het premiepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat iets omlaag per 1 januari 2017. Tegenover deze verlaging staat wel een stijging van het maximumbijdrageloon. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor volgend jaar.

Dga of zzp’er?

In 2017 bedraagt het percentage van de ‘lage’ inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4% (2016: 5,5%). Dit percentage geldt voor zelfstandigen, dga’s en gepensioneerden die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Bent u werkgever?

Werkgevers betalen voor hun werknemers de hoge inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing Zvw). Het percentage van deze hoge bijdrage gaat in 2017 omlaag van 6,75% naar 6,65%.

Let op!
Het maximumbijdrageloon voor de Zvw gaat omhoog van € 52.763 (2016) naar € 53.697 (2017).