Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBRechtshandelingen met de BV vastgelegd?

Rechtshandelingen met de BV vastgelegd?

  • Gepubliceerd op

Alle rechtshandelingen tussen de BV en de DGA moeten op grond van art. 247 BW schriftelijk worden vastgelegd. De vastlegging dient te gebeuren in de vorm van notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders. Voorbeelden van rechtshandelingen die vastgelegd dienen te worden zijn: arbeidsovereenkomst, vaststellen van de hoogte van het salaris of een kostenvergoeding, sluiten van een managementovereenkomst, sluiten van een geldlening, het toekennen van pensioenrechten etc. Ontbreekt de schriftelijke vastlegging dan is de betreffende transactie vernietigbaar.