Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBVerzoek teruggaaf BTW wegens oninbare vorderingen

Verzoek teruggaaf BTW wegens oninbare vorderingen

  • Gepubliceerd op

Als een klant uw factuur niet of niet geheel betaalt en u hebt de BTW al aan de Belastingdienst afgedragen, dan kunt u via de BTW-teruggaafregeling deze BTW weer van de Belastingdienst terugvragen. Dit kan in tijden van recessie van pas komen.

De BTW die u aan uw afnemers in rekening brengt, moet u aan de Belastingdienst voldoen. Als uw afnemer de factuur niet of niet geheel betaalt, heeft u waarschijnlijk al wel BTW over deze factuur afgedragen aan de Belastingdienst. Deze BTW kunt u middels een brief terugvragen van de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u aannemelijk kunt maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Er hoeft geen sprake te zijn van een faillissement. Als uw vordering oninbaar is, dient u het teruggavenverzoek binnen een maand na het moment waarop vaststaat dat de afnemer u het verschuldigde bedrag niet meer zal betalen in te dienen. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het belastingkantoor waar u onder valt.

Welke gegevens moet u in uw verzoek vermelden:
 naam en adres van uw afnemer
 datum- en factuurnummer
 het niet-betaalde factuurbedrag
 gegevens waarmee u aannemelijk maakt dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen
 het bedrag aan BTW dat u terugvraagt

Staan deze gegevens ook op de factuur dan kunt u volstaan met het toesturen van een kopiefactuur.

Let op!
Het is niet mogelijk om het teruggevraagde BTW-bedrag te verrekenen met uw aangifte omzetbelasting. Over de teruggaaf ontvangt u een afzonderlijke beschikking.

vanoeverenaccountants.nl gebruikt alleen (geanonimiseerde) analytische cookies en functionele cookies. Geen cookies van derden. Lees onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close