Nieuws & Tips

HomeNieuws & Tips voor het MKBVraag de betaalde buitenlandse BTW voor 1 juli terug

Vraag de betaalde buitenlandse BTW voor 1 juli terug

  • Gepubliceerd op

Wanneer u in het afgelopen jaar in Nederland niet aftrekbare (zakelijke) buitenlandse omzetbelasting heeft betaald, dan hebt u recht op teruggaaf. U moet hiervoor wel – voor 1 juli – een speciaal verzoek indienen bij de bevoegde buitenlandse belastingdienst(en)

U moet rekening houden met de volgende kaders en regels. Zo moet uw verzoek betrekking hebben op minimaal één kwartaal en maximaal één kalenderjaar. Daarnaast moet de belasting, zoals vermeld, binnen 6 maanden na afloop van het tijdvak zijn teruggevraagd. Voor de teruggave zijn speciale formulieren in omloop, het zogenaamde verzoek om teruggaaf omzetbelasting. Met dit (ingevulde) biljet zendt u de originele facturen mee (let op: vergeet geen kopieën te maken voor uw eigen archief). Daarnaast zult u in voorkomende gevallen een verklaring van hoedanigheid moeten meezenden (op te vragen bij de Nederlandse fiscus). Aangezien de afgifte hiervan soms op zich laat wachten doet u er goed aan om nu al voorbereidingen te treffen voor de teruggave.

Tip:
Vraag de niet in aftrek gebrachte buitenlandse BTW van 2006 alsnog terug. Voor alle verzoeken om teruggaaf gelden drempels. Deze zijn per land verschillend. Op www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob03/ob03-38.html kunt u nazien welke drempel op uw situatie van toepassing is en of het zinvol is om een dergelijk verzoek te doen.

vanoeverenaccountants.nl gebruikt alleen (geanonimiseerde) analytische cookies en functionele cookies. Geen cookies van derden. Lees onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close